Tanulmányi ösztöndíjat adunk a jól tanulóknak, szociális ösztöndíjat a rászorulóknak.

  • Párt: MSZP
  • Sorszám: 08
  • Tematikus besorolás: Oktatás, Szociális juttatások, Esélyegyenlőség
  • Költségvetési hatás (kiadás mrd. ft): -
  • Költségvetési hatás (bevétel mrd. ft): -
  • Makrogazdasági hatás típusa: Pénzbeli társadalmi transzfer

 

Minimum

2015

2016

2017

Pénzbeli társadalmi transzfer

0

0

0

Maximum

2015

2016

2017

Pénzbeli társadalmi transzfer

0

0

0

Leírás:

A felsőoktatási törvény és a kapcsolódó rendelete jelenleg nem tartalmaz minimálisan kifizetendő összeget a tanulmányi és szociális ösztöndíjjal kapcsolatban. A hatályos szabályozás szerint tanulmányi ösztöndíjat legfeljebb a hallgatók 50%-a kaphat, de juttatása esetén havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-át (legalább 5950 forint).1 Szociális ösztöndíjra vonatkozóan az igénybevételi jogosultságot, valamint minimális összegét állapítja meg a kormányrendelet.2 Mivel a hallgatói juttatásokat többnyire tanulmányi eredmény alapján osztják ki az egyes felsőoktatási intézmények, így most is az ígéret megfogalmazásában szereplő “jól tanulók” kapják a tanulmányi ösztöndíjat. Mivel az ígéret nem specifikálja az eltérést a jelenlegi jogszabályoktól, nem számolunk egyenleghatással.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának gyorstájékoztatója szerint a 2013/2014-es tanévben 153 ezer állami támogatással tanuló hallgató iratkozott be felsőoktatási intézménybe.3 Amennyiben valamennyi hallgató a minimális ösztöndíjat kapja a tanévben, az nagyságrendileg 7 milliárd forint éves kiadást jelent.

1 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV, illetve 51/2007 (III. 26) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről; URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700051.KOR

2 51/2007 (III. 26) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről, 16. paragrafus, URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700051.KOR

3 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Gyorstájékoztató a 2013/2014. tanév felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtés előzetes adataiból, 2013. december 5; URL: http://www.kormany.hu/download/6/9f/11000/Gyorsjelentes_felsooktatasi_statisztika_2013.pdf