A 2011 előtti szintre emeljük az államilag támogatott a keretszámokat. Tandíjmentessé tesszük a felsőoktatást. 2014 szeptemberétől minden felsőoktatásba felvett hallgató térítésmentesen kezdheti meg a tanulmányait....

  • Párt: MSZP
  • Sorszám: 07
  • Tematikus besorolás: Oktatás
  • Költségvetési hatás (kiadás mrd. ft): 16.95
  • Költségvetési hatás (bevétel mrd. ft): -
  • Makrogazdasági hatás típusa: Vegyes

A 2011 előtti szintre emeljük az államilag támogatott a keretszámokat.
Tandíjmentessé tesszük a felsőoktatást. 2014 szeptemberétől minden felsőoktatásba felvett hallgató térítésmentesen kezdheti meg a tanulmányait.
Negyedével csökkentjük a már most a felsőoktatásban tanulók költségtérítését.

 

Minimum

2015

2016

2017

Természetbeni társadalmi juttatás

-4,25

-6,2

-7,9

Pénzbeli társadalmi transzfer

-14,7

-14,9

-15,0

Összesen

-18,95

-21,1

-22,9

 

Maximum

2015

2016

2017

Természetbeni társadalmi juttatás

-2,25

-4,2

-5,8

Pénzbeli társadalmi transzfer

-14,7

-14,9

-15,0

Összesen

-16,95

-19,1

-20,8

 

Leírás:

 

Keretszámok visszaállítása

 

Értelmezésünkben a 2010/2011-es tanév azon keretszámait érinti, amelyeket a következő években lecsökkentettek. Mindezek mellett, amely keretszámokat a kormányzat megemelte (például az agrár képzési terület keretszámait), azon képzési területeken a keretszámok a jelenlegi szintjükön maradnak. Ez azt jelenti, hogy a 2011-től 2013-ig 57 ezer főről 54 ezer főre csökkenő államilag támogatott formában tanulmányaikat megkezdők száma összességében 63 ezer főre nőne.

 

Az ígéret költségvetési hatásainak elemzéséhez a felvi.hu-n elérhető 2011. és 2013. évi felsőoktatási statisztikákat hasonlítottuk össze.1 Itt 14 képzési terület került azonosításra, amelyből 7 területen csökkent az állami támogatással tanulmányaikat megkezdő hallgatók száma. Ezeken a területeken a korábbi szintre történő visszakompenzálást a két évben tanulmányaikat állami támogatással megkezdő hallgatók különbsége és az átlagos, a képzési területre jellemző költségtérítés szorzataként becsültük meg, amelyet a felsőoktatási finanszírozási rendelet által megadott irányadó képzési költségek alapján határoztunk meg.2 Az első évben az ígéret teljes költségvetési hatása ezen 7 terület plusz támogatásigényének az összege.

 

Az első évben így az intézkedés költségvetési hatása -2,25 milliárd forintra rúgna. A következő években az újabb évfolyamok felsőoktatásba lépésével ez az összeg is növekszik, azonban a tapasztalható lemorzsolódás miatt nem mindig 2,25 milliárd forint a növekmény. Feltételezve, hogy 3 év tanév alatt a diákok 20%-a morzsolódik le, így a növekmény a második évben 1,8 milliárd forint, míg a harmadik évben 1,44 milliárd forint.

 

Első évfolyam tandíjmentessége

 

A második ígéret a felvett hallgatók számára az első évfolyamot ingyenessé tenné, azaz a költségtérítéses hallgatók helyett az állam finanszírozná a képzés költségét. 2013-ban mintegy 21,5 ezer főt vettek fel alap- vagy osztatlan képzésben költségtérítéses képzésre,3 azonban az első év ingyenessége miatt olyanok is beiratkozhatnak az egyetemre, akik tanulmányi eredményeik vagy pénzügyi helyzetük következtében jelenleg nem vesznek részt a felsőoktatásban. Ennek a hatásnak a mértékét abból becsültük, hogy 2010-ben, a férőhelyek korlátozása előtt milyen arányban iratkoztak be az érettségizők a felsőoktatásba.

 

 

2010

2012

2015

(Hipotetikus)

Érettségizők száma4

109,225

114,097

119,000

Felsőoktatásba beiratkozók száma5

70,522

68,779

76,794

Arány (%)

64,57

60,28

64,57

 

A becslés alapján tehát 8 ezer fővel többen jelentkeznének első évfolyamra. Mivel az előző pontban az államilag finanszírozott helyek számának bővítése 9 ezer többlethelyet biztosít, a 21,5 ezer költségtérítéses hallgatóból csak 12,5 ezer maradna ezen finanszírozási formában, helyettük az első évben az államnak kellene fizetni a képzés költségét. Viszont mivel az első évfolyam ingyenessége miatt 8 ezerrel többen jelentkeznének, az államnak összesen 20,5 ezer fő képzését kell fizetnie. Ahogy a keretszámok visszaállításánál, úgy itt is 300 ezer forintos átlagos képzési költséggel számoltunk. A 20,5 ezer fős létszámmal számolva 5,1 milliárd forint többletkiadást okozna az intézkedés.

 

Jelenlegi költségtérítés csökkentése

 

A 2013/2014-es tanév beiratkozási adatai6 alapján felsőfokú képzésben önköltséges formában 121,6 ezer fő tanul. Az adat tartalmazza az első évfolyamos hallgatókat is, akik a korábbi ígéret értelmében teljes mértékben mentesülnének a költségtérítés megfizetésétől. Létszámukat az előző ponttal összhangban 21,5 ezer főnek tekintettük, ezáltal az ígérettel érintett létszám 100,1 ezer fő. Mivel az adat tartalmazza az alap- és a mesterképzésben részt vevőket is, ezért az általuk fizetett átlagos tandíj – a mesterképzések magasabb költségtérítése miatt - magasabb az előző pontban említett 250 ezer forintos átlagos költségtérítésnél, ehelyett a teljes hallgatói létszám képzési területenkénti megoszlásával súlyoztuk az egyes képzések költségtérítését. Számításunkban ezáltal 385 ezer forintos átlagos költségtérítést alkalmaztunk. Az egyetemekhez költségtérítés („tandíj”) címén befolyó összegre 38,6 milliárd forint adódott, amelynek a negyedét, azaz 9,6 milliárd forintot vállalna át az állam.

 

1 Felvi.hu: Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként; URL: http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/elmult_evek/!ElmultEvek/elmult_evek.php?stat=8

 

2 50/2008 (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról 1. melléklete; URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800050.KOR

 

3 Felvi.hu: Jelentkezők és felvettek száma képzési szintenként, munkarendenként, finanszírozási formánként; URL: http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/elmult_evek/!ElmultEvek/elmult_evek.php?stat=6

 

 

 

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Gyorstájékoztató a 2013/2014. tanév felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtés előzetes adataiból, 2013. december 5; URL: http://www.kormany.hu/download/6/9f/11000/Gyorsjelentes_felsooktatasi_statisztika_2013.pdf