Külön programot indítunk a halmozottan hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására. Ebben az uniós források felhasználása mellett együttműködünk a civil szervezetekkel és adókedvezményekkel ösztönözzük a vállalkozások társadalmi felelősségvállalását.

  • Párt: MSZP
  • Sorszám: 05
  • Tematikus besorolás: Oktatás, Esélyegyenlőség
  • Költségvetési hatás (kiadás mrd. ft): 0.6
  • Költségvetési hatás (bevétel mrd. ft): -
  • Makrogazdasági hatás típusa: Tőkejövedelmekre kivetett adó

Minimum

2015

2016

2017

Tőkejövedelmekre kivetett adó

-0,6

-0,6

-0,6

Maximum

2015

2016

2017

Tőkejövedelmekre kivetett adó

-0,6

-0,6

-0,6

Leírás:

A vállalkozások társadalmi felelősségvállalását ma is ösztönzi adókedvezmény. A közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek támogatása csökkenti az adóalapot. A társasági adóról szóló törvény szövege szerint “csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. (2. §, 20. pont) szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén, további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege”.1

A NAV társasági adóbevallásokból készült adatbázisa szerint 2011-ben 2916 vállalat 3,6 milliárd (ebből a top 100 vállalat 1,9 milliárd) forint adóalap-csökkentést vett igénybe, míg az ugyancsak NAV által közzétett összegző statisztikák alapján 2012-ben2 3546 vállalat 3,4 milliárd forintot. Egy ehhez hasonló, a halmozottan hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására irányuló adókedvezmény tehát a jelenlegi adókedvezmények kihasználtsága alapján becsülve nagyságrendileg 3 milliárd forinttal csökkentheti a vállalatok adózás előtti eredményét, ami 19%-os társasági adókulcs mellett 0,6 milliárd forintos csökkenést okozna az adóbevételekben.

1 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról - Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek részben; URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV&celpara=7#xcelparam