Bölcsőde- és óvodafejlesztési programot indítunk.

  • Párt: MSZP
  • Sorszám: 02
  • Tematikus besorolás: Oktatás, Szociális juttatások, Munkaerőpiac
  • Költségvetési hatás (kiadás mrd. ft): 32.66
  • Költségvetési hatás (bevétel mrd. ft): -
  • Makrogazdasági hatás típusa: Vegyes

Minimum

2015

2016

2017

Természetbeni társadalmi juttatás

-0,45

-1,36

-1,40

Kormányzati beruházás

-30,3

0

0

Kormányzati bér

-1,91

-5,73

-5,9

Összesen

-32,66

-7,09

-7,3

Maximum

2015

2016

2017

Természetbeni társadalmi juttatás

-0,45

-1,36

-1,40

Kormányzati beruházás

-30,3

0

0

Kormányzati bér

-1,91

-5,73

-5,9

Összesen

-32,66

-7,09

-7,3

Leírás:

Óvodák:

A 2015. szeptember 1-től érvényes jogszabály1 szerint valamennyi 3 éves gyermeknek kötelező óvodába járnia. Az erre történő felkészülésként a kormány 27,4 milliárd forint keretösszeget biztosított uniós forrásokból az óvodai férőhelyek bővítésére2.

A KSH adatai3 alapján 377,2 ezer férőhely volt a 2012/2013-as tanévben, amelyből 340,2 ezret töltöttek be. A létszámok növekedését okozza, hogy az eddigi öt helyett már három éves kortól kötelező lesz az óvodáztatás, míg a létszám csökkenése irányába mutat, hogy az óvodáskorú gyerekek összlétszáma csökken.4 A férőhelyek hiányait a fenti adatok szerint területi egyenlőtlenségek okozhatják, hiszen az ország egészében megfelelő a férőhelyek száma. A minimális összegre vonatkozó becslés szerint (a jelenleg fejlesztés alatt lévő óvodákkal együtt) az óvodák száma és területi eloszlása megfelelő, ezért nincs szükség a férőhelyek számának bővítésére, míg maximális becslésünk a nem megfelelő területi eloszlás miatt további 7000 férőhely kialakításával számolt. Egyúttal megjegyezzük, hogy a kormány szerint 3200 óvodai férőhely hiányzik,5 míg más szakmai szervezetek szerint6 ennek legalább a többszöröse.

Az NFÜ Támogatott projektkeresője7 szerint a regionális programokból 155 “Nevelési intézmény fejlesztése” jellegű projekt nyert el összesen 20,7 milliárd forintos támogatást. Feltételeztük, hogy egy megvalósított fejlesztés átlagosan 2 csoporttal bővíti a férőhelyek számát, ezzel maximálisan 7750 óvodás gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség, azonban a csoportok alacsonyabb átlagos létszáma miatt vélhetően csak mintegy 7000 férőhely jöhet létre. A támogatott projektek költségei alapján egy 2 csoportos óvoda fejlesztési költségére 140 millió forinttal kalkuláltunk. A szükséges bővítéshez (25 fős óvodai csoporttal számolva) 140 óvodára lenne szükség, tehát a fejlesztés becsült költsége 19,6 milliárd forint. Módszertani feltételezésünk szerint az alappályán valamennyi uniós forrás célja meghatározott, ezáltal a többletet jelentő fejlesztéseket saját forrásból kell biztosítania a kormánynak. Ennek megfelelően az óvodai férőhelyek bővítésére 19,6 milliárd forintot kell fordítani az első évben.

A fejlesztéshez kapcsolódik az óvodák fenntartási költsége. A Magyar Államkincstár önkormányzati szervekre vonatkozó 2012. évi adatai alapján az óvodai nevelés és óvodai étkeztetés szakfeladat szerinti átlagos, egy gyermekre jutó kiadások 652 ezer forintot tesznek ki (havi 54 ezer forint), míg az óvodai nevelésre vonatkozó teljesítménymutatók szerint egy óvodába átlagosan 256 gyermek járt 2012-ben. Mivel az átlagos éves kiadási költségekbe mind a dologi kiadásokat, mind a személyi juttatásokat beleszámoltuk, így a fejlesztés fenntartási költségeit az egy óvodai csoportra jutó 16,3 millió forint fenntartási költség segítségével becsülhetjük.

Egy óvoda átlagosan körülbelül 10 csoportnak ad helyet (25 fős csoportokkal számolva), így két új csoport esetén 32,6 millió forint éves fenntartási költséggel számolunk, így 140 óvodafejlesztés fenntartási költsége évente 4,56 milliárd forint.

Bölcsődék

Az NFÜ Támogatott projektkeresője szerint az egyes regionális programokban 73 bölcsődefejlesztési projekt kapott uniós forrásokból támogatást. Egy átlagos projekt 150 millió forint támogatást kapott, amelyből – feltételezésünk szerint – 30-40 új bölcsődei férőhelyet létesítenek átlagosan. Becslésünk szerint a fejlesztések megvalósulásával 2200-2900 új férőhely jön létre, ami a 2012. évi 36 635 férőhelyszámhoz8 képest 6-8 százalékos bővülés. A 2012-es megyei szintű adatok alapján9 számolva 1140 férőhely hiányzott ahhoz, hogy minden megyében megszűnjön a túlzsúfoltság. Az uniós forrásokból megvalósult fejlesztések ezt kompenzálják, ezzel azonban továbbra is a maximálishoz közeli marad a bölcsődék kihasználtsága. Feltételezésünk szerint a további csökkenéshez újabb 2500 férőhely létesítésére lenne szükség. Fejlesztésenként 35 új férőhelyet létrehozva 71 projektet kellene támogatnia a kormánynak, ami 150 millió forintos átlagos projektértékkel számolva 10,7 milliárd forint forrást igényelne.

Az óvodákhoz hasonlóan a kezdeti beruházáson túl éves szinten kiadást jelent a bölcsődék fenntartása. Az Államkincstár 2012. évi beszámolójából a bölcsődei ellátás szakfeladat szerinti egy főre jutó átlagos kiadások 917 ezer forintra rúgnak (havi 76 ezer forint). 71 megvalósított fejlesztés esetén, 30 fős férőhelybővítéssel számolva 1953,2 millió forint többletkiadást jelent.

A végső egyenleghatások tekintetében 2015-re a beruházások költségét és a működési kiadások 4 havi összegét számoltuk el, míg a következő két évben a működési többletkiadások rontják az egyenleget.

 

1 férőhelyre vetítve

Szükséges

férőhelyszám

Teljes költség

 

 

 

Beruházás

Működés

 

Beruházás

Működés

Óvoda

2,8 millió

0,66 millió

7000

19,6 Mrd

4,6 Mrd

Bölcsőde

4,3 millió

0,78 millió

2500

10,7 Mrd

1,95 Mrd

1 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 95.§ (7),- URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj19param

2 Doncsev András válasza Osztolykán Ágnes interpellációjára

http://www.parlament.hu/irom39/12073/12073-0001.pdf

3 KSH Stadat: 2.6.3 Óvodai nevelés (1990-), URL: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi001.html

4 KSH Stadat: 1.1 Népesség, népmozgalom (1941-) élveszületések száma adatsora alapján, URL: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html

5 Éber Sándor: Lesz-e elegendő óvodai férőhely?, vg.hu, 2013.9.30.; URL: http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/lesz-e-elegendo-ovodai-ferohely-412649

6 MTI: Megszámlálják az óvodásokat – 15-20 ezer férőhely hiányzik, eduline, 2013.08.26.; URL: http://eduline.hu/kozoktatas/2013/8/26/Megszamlaljak_az_ovodasokat__1520_ezer_fero_R79JZ7

25 ezer óvodai férőhely hiányzik, Családháló.hu, 2013.04.09.; URL: http://www.csaladhalo.hu/cikk/hatter/25-ezer-ovodai-ferohely-hianyzik

7 A szolgáltatás elérhetősége: http://palyazat.gov.hu/content/10814

8 KSH Stadat: 2.4.10 Bölcsőde, családi napközi; URL: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg005a.html

9 KSH Statisztikai tükör: A kisgyermekek napközbeni ellátása 2012 - Bölcsődei gondozási díjak, 1. tábla; URL: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kisgyermnapkozbeni/kisgyermnapkozbeni12.pdf

Száz bölcsődei férőhelyre beírt gyermek, 2011; URL: http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/szocial.html?mapid=FSG001?mapid=FSG001&layer=coun&color=2&meth=sug&catnum=5